Środa, 25 maja 2022 00:44
Reklama

Umowy o dotację celową na wymianę kotłów podpisane

13 maja 2022 r. w gabinecie Burmistrza Pasłęka podpisano umowy o udzielenie dotacji celowej z Budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne. Beneficjenci dotacji gminnej obecni na spotkaniu zdecydowali się na wymianę starych źródeł ciepła na kotły pelletowe oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Umowy o dotację celową na wymianę kotłów podpisane
Autor: UMiG Pasłęk

Zasady udzielania dotacji celowej z Budżetu Gminy Pasłęk na wymianę kotłów zostały określone w Uchwale nr IV/35/21 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 czerwca 2021 r. W Budżecie Gminy Pasłęk zabezpieczono na ten cel kwotę 200 000,00 zł, a kwoty dotacji możliwe do uzyskania przez jednego Beneficjenta wynoszą do 50% udokumentowanych kosztów, przy czym na inwestycję w budynku jednorodzinnym lub w budynku z jednym lokalem użytkowym może być udzielona dotacja w wysokości 4 000,00 zł, a na inwestycję związaną ze zmianą ogrzewania dla więcej niż jednego mieszkania lub lokalu użytkowego - 6 000,00 zł.

W tegorocznym naborze wniosków, który trwał od 10 stycznia do 30 kwietnia, do Burmistrza Pasłęka wpłynęło 30 wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej na wymianę źródła ciepła. Wnioskodawcy zdecydowali się na wymianę swoich starych kotłów na: kotły pelletowe (25 wniosków), podłączenie do sieci ciepłowniczej (3 wnioski), 1 wniosek dotyczył wymiany kotła na kocioł gazowy oraz 1 na podłączenie do sieci gazowej.

Dotacja gminna jest jednym z narzędzi walki z niską emisją na terenie miasta i gminy Pasłęk. Działania Burmistrza Pasłęka na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście i gminie Pasłęk związane są z realizacją Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pasłęk oraz Programu Ochrony Powietrza dla strefy warmińsko – mazurskiej.

UMiG Pasłęk


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama